რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2019 წლის IV კვარტალი 24.1.2020
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2019 წლის II კვარტალი 30.7.2019
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2019 წლის I კვარტალი 24.4.2019
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2018 წლის IV კვარტალი 30.1.2019
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2018 წლის II კვარტალი 30.7.2018
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2018 წლის I კვარტალი 27.4.2018
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2017 წლის IV კვარტალი 30.1.2018
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2017 წლის III კვარტალი 16.10.2017
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2017 წლის II კვარტალი 25.7.2017
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2017 წლის I კვარტალი 25.4.2017
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2016 წლის IV კვარტალი 26.1.2017
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2016 წლის III კვარტალი 25.10.2016
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2016 წლის II კვარტალი 21.7.2016
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2016 წლის I კვარტალი 22.4.2016
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2015 წლის IV კვარტალი 16.1.2016
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2015 წლის III კვარტალი 29.10.2015
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2015 წლის II კვარტალი 21.7.2015
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2015 წლის I კვარტალი 25.4.2015
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2014 წლის IV კვარტალი 18.1.2015
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2014 წლის III კვარტალი 22.10.2014
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2014 წლის II კვარტალი 29.7.2014
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2014 წლის I კვარტალი 29.4.2014
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2013 წლის IV კვარტალი 31.1.2014
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 6.12.2013