ბმულები

 


16-იანვარი-2017

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტმა სახელმწიფო უწყებებში ინერგება

ელექტრონული მმართველობის (e-Governance) პოლიტიკის, კონცეფციების შემუშავება და განვითარება ქვეყნის პრიორიტეტული ამოცანაა. მისი ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემების შექმნა და დანეგვა, რაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს.03-იანვარი-2017

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის ელექტრონული სისტემის ახალი ფუნქციონალი შეიმუშავა

ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის ელექტრონული სისტემის (http://emoe.gov.ge/) ახალი ფუნქციონალი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების ანგარიშგება ელექტრონული სისტემის გამოყენებით“ - შეიმუშავა, რომლის პრეზენტაცია/სწავლება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში გაიმართა.26-სექტემბერი-2016

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ახალი სისტემის პრეზენტაცია

2016 წლის 23 სექტემბერს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში „საქართველოს მუზეუმების კოლექციების ერთიანი საინფორმაციო სისტემის“ - egmc.gov.ge-ის პრეზენტაცია გამართა.22-ივნისი-2016

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლის წარმატება

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის თანამშრომელმა ვასილ მახარაშვილმა გაიმარჯვა გადაცემაში „რა?, სად?, როდის?“, 2016 წლის გაზაფხულის სეზონის საუკეთესო შეკითხვის ავტორის ნომინაციაში და მიიღო პრიზი ბროლის ბუ.


 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა