ძებნა
Close
პროდუქტებიbreadcrumb separatoreHRMS – ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემაbreadcrumb separatorმხარდაჭერა

მხარდაჭერა

სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მოთხოვნისა და საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 25 მარტის N128 დადგენილების შესაბამისად, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის (eHRMS) მხარდაჭერას სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური უზრუნველყოფს.

 

 

 
Back To Top