სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2020 წელი 28.4.2020
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2019 წელი 24.1.2020
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2019 წელი 30.10.2019
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2019 წელი 30.7.2019
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2019 წელი 24.4.2019
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2018 წელი 30.1.2019
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2018 წელი 29.10.2018
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2018 წელი 30.7.2018
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2018 წელი 27.4.2018
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2017 წელი 30.1.2018
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2017 წელი 16.10.2017
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2017 წელი 25.7.2017
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2017 წელი 25.4.2017
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2016 წელი 26.1.2017
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2016 წელი 25.10.2016
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2016 წელი 21.7.2016
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2016 წელი 22.4.2016
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2015 წელი 16.1.2016
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2015 წელი 29.10.2015
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2015 წელი 21.7.2015
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2015 წელი 25.4.2015
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2014 წელი 18.1.2015
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2014 წელი 22.10.2014
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2014 წელი 29.7.2014
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2014 წელი 29.4.2014
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, IV კვარტალი, 2013 წელი 13.1.2014
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, III კვარტალი, 2013 წელი 21.11.2013
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, II კვარტალი, 2013 წელი 21.11.2013
წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები, I კვარტალი, 2013 წელი 21.11.2013