საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 28 მარტის №54 ბრძანება 24.4.2019
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების გავრცელების სფეროს დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 18 მარტის №43 ბრძანება 25.3.2019
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების აპარატის შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 04 იანვრის №3 ბრძანება 25.3.2019