საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2020 წლის 06 იანვრის №6 ბრძანება 6.1.2020
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების აპარატის შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2020 წლის 06 იანვრის №4 ბრძანება 6.1.2020
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების გავრცელების სფეროს დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 18 მარტის №43 ბრძანება 25.3.2019