სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის №2795 განკარგულება 26.2.2016
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №38 განკარგულება 26.2.2016