საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2020 წლის I კვარტალი 28.4.2020
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2019 წლის IV კვარტალი 20.1.2020
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2019 წლის II კვარტალი 30.7.2019
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2019 წლის I კვარტალი 24.4.2019
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2018 წლის IV კვარტალი 29.1.2019
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2018 წლის I, II და III კვარტალი 29.10.2018
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2017 წლის IV კვარტალი 30.1.2018
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2017 წლის III კვარტალი 4.10.2017
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2017 წლის II კვარტალი 10.7.2017
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2017 წლის I კვარტალი 24.4.2017
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2016 წლის IV კვარტალი 12.1.2017
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2016 წლის III კვარტალი 12.10.2016
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2016 წლის II კვარტალი 8.7.2016
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2016 წლის I კვარტალი 21.4.2016
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2015 წლის I, II, III და IV კვარტალი 4.1.2016
ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, 2014 წლის I, II, III და IV კვარტალი 18.1.2015