საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები, 2018 წელი 28.3.2019
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები, 2017 წელი 30.3.2018
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები, 2016 წელი 17.3.2017
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები, 2015 წელი 17.3.2016
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები, 2014 წელი 27.2.2015
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები, 2013 წელი 31.1.2014