სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2019 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 28.3.2019
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2018 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 30.3.2018
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2017 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 14.3.2017
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 17.3.2016
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2014 წლის პირველი იანვრისა და 2015 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 27.2.2015
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2013 წლის 23 ივლისის მდგომარეობით 25.11.2013
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 25.11.2013