გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2020 წლის I კვარტალი 28.4.2020
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის IV კვარტალი 24.1.2020
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის II კვარტალი 30.7.2019
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის I კვარტალი 24.4.2019
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის IV კვარტალი 31.1.2019
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის II კვარტალი 30.7.2018
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის I კვარტალი 27.4.2018
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის IV კვარტალი 30.1.2018
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის III კვარტალი 19.10.2017
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის II კვარტალი 25.7.2017
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის I კვარტალი 27.4.2017
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის IV კვარტალი 30.1.2017
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის III კვარტალი 27.10.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის II კვარტალი 28.7.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის I კვარტალი 21.4.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2015 წლის IV კვარტალი 30.1.2016
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2015 წლის I, II, და III კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2014 წლის I, II, III და IV კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ, 2013 წლის IV კვარტალი 8.1.2014
ინფორმაცია გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 4.12.2013