ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2020 წლის I კვარტალი 28.4.2020
ინფორმაცია 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 17.3.2020
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2019 წლის IV კვარტალი 24.1.2020
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2019 წლის II კვარტალი 30.7.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2019 წლის I კვარტალი 24.4.2019
ინფორმაცია 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 28.3.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის IV კვარტალი 31.1.2019
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის II კვარტალი 30.7.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2018 წლის I კვარტალი 27.4.2018
ინფორმაცია 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 30.3.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2017 წლის IV კვარტალი 30.1.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2017 წლის III კვარტალი 19.10.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2017 წლის II კვარტალი 25.7.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2017 წლის I კვარტალი 27.4.2017
ინფორმაცია 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 17.3.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2016 წლის IV კვარტალი 30.1.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2016 წლის III კვარტალი 27.10.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2016 წლის II კვარტალი 28.7.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2016 წლის I კვარტალი 21.4.2016
ინფორმაცია 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 17.3.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2015 წლის IV კვარტალი 30.1.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2015 წლის III კვარტალი 30.10.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2015 წლის II კვარტალი 30.10.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2015 წლის I კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 27.2.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2014 წლის IV კვარტალი 24.1.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2014 წლის III კვარტალი 27.10.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2014 წლის II კვარტალი 29.7.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2014 წლის I კვარტალი 29.4.2014
ინფორმაცია 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 31.1.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 4.12.2013