სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2019 წლის IV კვარტალი 24.1.2020
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2019 წლის II კვარტალი 30.7.2019
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2019 წლის I კვარტალი 24.4.2019
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წლის IV კვარტალი 31.1.2019
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წლის II კვარტალი 30.7.2018
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2018 წლის I კვარტალი 27.4.2018
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2017 წლის IV კვარტალი 30.1.2018
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2017 წლის III კვარტალი 19.10.2017
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2017 წლის II კვარტალი 25.7.2017
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2017 წლის I კვარტალი 27.4.2017
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2016 წლის IV კვარტალი 30.1.2017
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2016 წლის III კვარტალი 27.10.2016
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2016 წლის II კვარტალი 28.7.2016
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2016 წლის I კვარტალი 21.4.2016
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის IV კვარტალი 30.1.2016
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის III კვარტალი 30.10.2015
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის II კვარტალი 30.10.2015
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2015 წლის I კვარტალი 30.10.2015
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2014 წლის IV კვარტალი 24.1.2015
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2014 წლის III კვარტალი 27.10.2014
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2014 წლის II კვარტალი 29.7.2014
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2014 წლის I კვარტალი 29.4.2014
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2013 წლის IV კვარტალი 31.1.2014
სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 4.12.2013