საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 20.1.2020
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 30.10.2019
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 30.7.2019
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 24.4.2019
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 29.1.2019
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 29.10.2018
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 30.7.2018
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 27.4.2018
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 30.1.2018
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 4.10.2017
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 10.7.2017
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 24.4.2017
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 12.1.2017
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 12.10.2016
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 8.7.2016
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 21.4.2016
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 4.1.2016
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 8.10.2015
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 14.7.2015
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 30.4.2015
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 5.1.2015
განცხადებების შესახებ სტატისტიკა 19.11.2013