სამსახურის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2014-2016 წწ. სტრატეგიული გეგმა 3.1.2014
2013 წლის სამოქმედო გეგმა 25.11.2013