ძებნა
engka-GE
Close
სერვისებიbreadcrumb separatorცხელი ხაზი

ცხელი ხაზი

საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი - 1551, რომლის დანიშნულებაა სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება, ტექნიკური პრობლემების მოთხოვნების რეგისტრაცია, პირველადი ანალიზი და შესაბამისი სამუშაოების უზრუნველყოფა, აგრეთვე კონსულტაციების გაწევა სამსახურის ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით.

ცხელი ხაზის მომხმარებლები არიან ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების თანამშრომლები, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირი.

 

2019 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 64,218 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 3,402 გამოძახება;
 • სულ 67,620 მომართვა

 

2018 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 65,811 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 3,640 გამოძახება;
 • სულ 69,451 მომართვა

 

2017 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 44,870 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 4,531 გამოძახება;
 • სულ 49,401 მომართვა

 

2016 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 13,821 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 6,550 გამოძახება;
 • სულ 20,371 მომართვა

 

2015 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 38,062 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 4,038 გამოძახება;
 • სულ 42,100 მომართვა

 

2014 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 21,696 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 4,595 გამოძახება;
 • სულ 26,291 მომართვა

 

2013 წლის განმავლობაში „ცხელი ხაზის - 1551“ სერვისით სარგებლობის სტატისტიკა:

 • კვალიფიციური სატელეფონო ან on-line კონსულტაცია გაეწია 15,643 მომხმარებელს;
 • განხორციელდა სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების 4,202 გამოძახება;
 • სულ 19,845 მომართვა
 
Back To Top