საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიებისა და ამ კომისიების აპარატის შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის 2017 წლის 07 ივლისის №187 ბრძანება 7.7.2017
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N661 21.4.2016
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1467 30.3.2015
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N297 30.12.2013