საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო კომისიისა და ამ კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის 2017 წლის 11 მაისის №135 ბრძანება 17.5.2017
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობის, რაოდენობისა და კომისიის წევრთაგან საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის 2017 წლის 11 იანვრის №10 ბრძანება 12.1.2017
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N661 21.4.2016
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1467 30.3.2015
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N297 30.12.2013
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის ბრძანება N17 საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ 20.11.2013