ბმულები

 

   

ვაკანსიები

ზოგადი ინფორმაცია

დამსაქმებელი :  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
თანამდებობის სრული დასახელება :  (შტატგარეშე მოსამსახურე) SEO ოპტიმიზატორი
განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა:  08.03.2017
ანაზღაურება:  შეთანხმებით, დამოკიდებულია პრეტენდენტის კვალიფიკაციაზე

ადგილების რაოდენობა:  1
სამსახურის ადგილმდებარეობა:  თბილისი, გორგასლის ქ. #16
სამუშაოს ტიპი:  სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს მოკლე აღწერა

• საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი ვებგვერდების SEO ოპტიმიზაცია.
 

ფუნქციები და პასუხისმგებლობები

• ვებგვერდის ტოპ ათეულში გაყვანა საძიებელ სისტემებში კონკრეტული სიტყვების მიხედვით ძებნისას;
• კონსულტაციების გაწევა კონტენტის შემქნელებზე ვებგვერდის კონტენტის ოპტიმიზაციის მიზნით;
• SEO აუდიტის ჩატარება;
• რეპორტის შედგენა ჩატარებული სამუშაოების და შედეგების შესახებ;
• ვებგვერდების ადმინისტრირება / კონტენტის ატვირთვა საჭიროების შემთხვევაში.

 

უფლებამოსილებები

• უფლებამოსილია დასვას საკითხი კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით, წარადგინოს საკუთარი მოსაზრებები.

 

სამუშაო პირობები

ძირითადად საოფისე პირობებში, კომპიუტერთან მუშაობა.

 

სამუშაოს სპეციფიკაცია


ზოგადი მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ან ზუსტი მეცნიერებების სფეროში (ბაკალავრი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი);
• შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

დარგობრივი მოთხოვნები:

• საძიებელი სისტემების მუშაობის ალგორითმების და ფილტრების ცოდნა;
• SEO პროგრამებში მუშაობა;
• Google Analytics და Google adwords სისტემების ცოდნა;

უნარ-ჩვევები:

• გუნდური მუშაობის უნარი;
• შრომისმოყვარეობა, ახალი ცოდნისა და ტექნოლოგიების ათვისების უნარი;
• ერთდროულად რამოდენიმე ამოცანაზე მუშაობის უნარი;
• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა;
• კომუნიკაბელურობა და მომხმარებლებთან ურთიერთობის უნარი;
• პუნქტუალობა და დროის ეფექტიანი მართვა;
• მშვიდი, გაწონასწორებული ხასიათი;
• მზაობა ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულებისთვის.


ენების ცოდნის დონე:

• ქართული - ძალიან კარგი
• ინგლისური - კარგი
 

 

დამატებითი ინფორმაცია

რეზიუმეს (CV) წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს შემდეგ ელ.ფოსტა-ზე fas.hr@mof.ge

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური (fas.ge) ხელს უწყობს სამინისტროს პრიორიტეტების და ამოცანების წარმატებულად განხორციელებას, სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების მხარდაჭერას და განვითარებას, შესაბამისი მომსახურეობის გაწევას. სამსახური ანვითარებს ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემებს, ელექტრონულ სერვისებს, უზრუნველყოფს მათ მდგრად, უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირებას, ზრუნავს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, ახორციელებს ახალ პროექტებს ელექტრონული მთავრობის სფეროში. სამსახური ხელს უწყობს ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნას, ინფორმაციული და კიბერ-უსაფრთხოების ხელშეწყობას, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას, ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაციას.

 

 


 


საკონტაქტო პირი ადამიანური
რესურსების მართვის საკითხებში

 

ნატალია ლომიძე

Tel: +995 32 226 13 32

E-Mail: n.lomidze@mof.ge

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა