ბმულები

 

   

ვაკანსიები

06-დეკემბერი-2018

პროგრამისტი

დეპარტამენტი: პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი; თანამდებობა: პროგრამისტი; ანაზღაურება: 2800 ლარიდან - 4500 ლარამდე (დამოკიდებულია პრეტენდენტის კვალიფიკაციაზე).


საკონტაქტო პირი ადამიანური
რესურსების მართვის საკითხებში

 

ნატალია ლომიძე

Tel: +995 32 226 13 32

E-Mail: n.lomidze@mof.ge

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა