ბმულები

 


09-აგვისტო-2019

საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წლის 6 აგვისტოს მიღებულ იქნა დადგენილება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი