ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავი 18.07.2023
2. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 22 ნოემბრის №124 ბრძანება 24.12.2019
3. საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი 18.12.2018
4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს №219 დადგენილება 06.10.2014
5. საქართველოს კანონი "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" 19.11.2013
 
 
Back To Top