ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2023 წლის ანგარიში 21.02.2024
2. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2022 წლის ანგარიში 23.03.2023
3. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2021 წლის ანგარიში 11.03.2022
4. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2020 წლის ანგარიში 29.03.2021
5. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2019 წლის ანგარიში 17.03.2020
6. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2018 წლის ანგარიში 28.03.2019
7. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2017 წლის ანგარიში 30.03.2018
8. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2016 წლის ანგარიში 14.03.2017
9. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2015 წლის ანგარიში 26.02.2016
10. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2014 წლის ანგარიში 10.03.2015
11. სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2013 წლის ანგარიში 31.12.2013
 
 
Back To Top