ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. eAuction - ელექტრონული აუქციონი 19.11.2013
2. eBudget - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა 19.11.2013
3. eDMS - სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა 19.11.2013
4. eDocument – საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა 19.11.2013
5. eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა 19.11.2013
6. eTreasury - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა 19.11.2013
 
 
Back To Top