ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის 2022 წლის 04 მაისის №41 ბრძანება 19.07.2023
2. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სატენდერო და საკონკურსო კომისიების აპარატის შექმნის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის 2022 წლის პირველი თებერვლის №10 ბრძანება 10.03.2022
3. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემების გავრცელების სფეროს დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 18 მარტის №43 ბრძანება 25.03.2019
 
 
Back To Top