ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2024 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 27.03.2024
2. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2023 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 29.03.2023
3. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2022 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 30.03.2022
4. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2021 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 29.03.2021
5. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2020 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 17.03.2020
6. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2019 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 28.03.2019
7. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2018 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 30.03.2018
8. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2017 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 14.03.2017
9. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2016 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 17.03.2016
10. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2014 წლის პირველი იანვრისა და 2015 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 27.02.2015
11. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2013 წლის 23 ივლისის მდგომარეობით 25.11.2013
12. სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 25.11.2013
 
 
Back To Top