ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2020 წლის II კვარტალი 30.07.2020
2. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2020 წლის I კვარტალი 28.04.2020
3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის IV კვარტალი 24.01.2020
4. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
5. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის II კვარტალი 30.07.2019
6. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2019 წლის I კვარტალი 24.04.2019
7. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის IV კვარტალი 31.01.2019
8. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
9. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის II კვარტალი 30.07.2018
10. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2018 წლის I კვარტალი 27.04.2018
11. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის IV კვარტალი 30.01.2018
12. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის III კვარტალი 19.10.2017
13. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის II კვარტალი 25.07.2017
14. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2017 წლის I კვარტალი 27.04.2017
15. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის IV კვარტალი 27.04.2017
16. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის III კვარტალი 27.04.2017
17. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის II კვარტალი 28.07.2016
18. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2016 წლის I კვარტალი 21.04.2016
19. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2015 წლის IV კვარტალი 30.01.2016
20. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2015 წლის I, II, და III კვარტალი 30.10.2015
21. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, პრემიებისა და დანამატების შესახებ, 2014 წლის I, II, III და IV კვარტალი 30.10.2015
22. ინფორმაცია გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ, 2013 წლის IV კვარტალი 08.01.2014
23. ინფორმაცია გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 04.12.2013
 
 
Back To Top