ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. სამსახურის დებულება 28.05.2024
2. სამსახურის შინაგანაწესი 14.06.2022
3. „სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დაფუძნების შესახებ“ 2014 წლის 11 ივნისის საქართველოს მთავრობის N385 დადგენილება 24.06.2014
 
 
Back To Top