ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2020 წლის II კვარტალი 30.07.2020
2. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2020 წლის I კვარტალი 28.04.2020
3. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის IV კვარტალი 24.01.2020
4. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
5. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის II კვარტალი 30.07.2019
6. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის I კვარტალი 24.04.2019
7. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის IV კვარტალი 30.01.2019
8. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
9. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის II კვარტალი 30.07.2018
10. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის I კვარტალი 27.04.2018
11. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის IV კვარტალი 30.01.2018
12. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის III კვარტალი 19.10.2017
13. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის II კვარტალი 25.07.2017
14. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის I კვარტალი 28.04.2017
15. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2016 წლის IV კვარტალი 30.01.2017
16. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2016 წლის I, II და III კვარტალი 27.10.2016
17. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის IV კვარტალი 30.01.2016
18. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის III კვარტალი 30.10.2015
19. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის II კვარტალი 30.07.2015
20. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის I კვარტალი 28.04.2015
21. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის IV კვარტალი 24.01.2015
22. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის III კვარტალი 27.10.2014
23. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის II კვარტალი 29.07.2014
24. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის I კვარტალი 29.04.2014
25. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2013 წლის IV კვარტალი 31.01.2014
26. ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 06.12.2013
 
 
Back To Top