ძებნა
Close
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
1. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2020 წელს წარდგენილი ანგარიში 29.03.2021
2. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2019 წელს წარდგენილი ანგარიში 17.03.2020
3. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2018 წელს წარდგენილი ანგარიში 11.12.2018
4. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2017 წელს წარდგენილი ანგარიში 30.03.2018
5. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2016 წელს წარდგენილი ანგარიში 12.12.2016
6. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2015 წელს წარდგენილი ანგარიში 11.12.2015
7. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2014 წელს წარდგენილი ანგარიში 11.12.2014
8. სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის 2013 წელს წარდგენილი ანგარიში 11.12.2013
 
 
Back To Top