ძებნა
engka-GE
Close
Close

სიახლეებიbreadcrumb separatorსიახლე

სიახლეები

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა  და 2019 წლის 18 მარტს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი დაამტკიცა, რომელიც ემსახურება ,,საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ’’ დებულებათა აღსრულებას და განსაზღვრავს ინფორმაციის კონფიდენციალურობის, მთლიანობისა და ხელმისაწვდომობის დაცვისათვის საჭირო კონტროლის მექანიზმების დანერგვას.

 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვით და შემდგომი მხარდაჭერით კიდევ უფრო ამაღლდება სამსახურის სამუშაო პროცეს(ებ)ში არსებული ინფორმაციის დაცვის დონე, რაც დადებითად აისახება შესრულებულ სამუშაოებზე და გაიზრდება სამსახურის, როგორც პასუხისმგებლიანი ორგანიზაციის რეპუტაცია, რომლის სერვისებით არაერთი კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაცია სარგებლობს.

 

 

Print
2318

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

05.06.2020

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა, 12 დეკემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გამართულ დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.

საქართველოს მთავრობის #378 დადგენილება

05.06.2020

საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წლის 6 აგვისტოს მიღებულ იქნა დადგენილება სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ.

Back To Top