ძებნა
engka-GE
Close
Close

სიახლეებიbreadcrumb separatorსიახლე

სიახლეები

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა  და 2019 წლის 18 მარტს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი დაამტკიცა, რომელიც ემსახურება ,,საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ’’ დებულებათა აღსრულებას და განსაზღვრავს ინფორმაციის კონფიდენციალურობის, მთლიანობისა და ხელმისაწვდომობის დაცვისათვის საჭირო კონტროლის მექანიზმების დანერგვას.

 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვით და შემდგომი მხარდაჭერით კიდევ უფრო ამაღლდება სამსახურის სამუშაო პროცეს(ებ)ში არსებული ინფორმაციის დაცვის დონე, რაც დადებითად აისახება შესრულებულ სამუშაოებზე და გაიზრდება სამსახურის, როგორც პასუხისმგებლიანი ორგანიზაციის რეპუტაცია, რომლის სერვისებით არაერთი კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაცია სარგებლობს.

 

 

Print
11399

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის შიდა ინფორმაციის პლატფორმა შექმნა

08.04.2022

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისა და სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“ (სენბი) თანამშრომლობით შეიქმნა სენბი-ს ახალი შიდა ინფორმაციის პლატფორმა, სადაც ბაზრის მონაწილეებს შიდა ინფორმაციის გამოქვეყნების საშუალება აქვთ.

განცხადება

14.04.2021

სსიპ საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის მიერ ადმინისტრირებად ვებგვერდზე eAuction.ge, 2021 წლის 13 აპრილს 16:30 საათიდან 17:45 საათამდე პერიოდში დაფიქსირდა ტექნიკური შეფერხება.

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

05.06.2020

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა, 12 დეკემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გამართულ დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.

Back To Top