ძებნა
engka-GE
Close
Close

სიახლეებიbreadcrumb separatorსიახლე

სიახლეები

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავა

05.06.2020

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა  და 2019 წლის 18 მარტს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი დაამტკიცა

საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა

05.06.2020

 საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის (PFMS) რეფორმა განხორციელდა

eDocument - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა

23.04.2020

საოფისე დოკუმენტაციის ეფექტური ელექტრონული მართვა და საჭირო დოკუმენტებსა და დავალებებზე სწრაფი წვდომა არის კრიტიკული საკითხების დროული გამკლავების ერთ-ერთი აღიარებული და მიღებული გზა.

საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა არის ინოვაციური და პროგრესული პროდუქტი, რომელიც ბიზნეს-პროცესების მაქსიმალურ გამარტივებას და ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. სისტემა სამსახურებრივი დოკუმენტების ქაღალდის გამოუყენებლად მოძრაობის საშუალებას იძლევა. სისტემის მეშვეობით მარტივად ხდება დავალებების, მათზე რეაგირებისა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების მუდმივი მონიტორინგის პროცესის განხორციელება.

eHRMS – ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა

21.04.2020

(eHRMS   -  ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა, 2022  წელს, კანონმდებლობის შესაბამისად, სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს გადაეცა - www.csb.gov.ge)

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ადამიანური რესურსების ერთიან მონაცემთა ბაზას. სისტემის მიზანია ადამიანური რესურსების ელექტრონული მართვის უზრუნველყოფა შემუშავებული პოლიტიკისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

eHRMS არის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო სექტორის უწყებებისისა და ორგანიზაციების პერსონალის მართვის ფუნქციის ახალ საფეხურზე გადაყვანას. სისტემა შექმნილია ადამიანური რესურსების მართვის წამყვან ექსპერტებთან თანამშრომლობით, ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობისა და მართვის წესების შესაბამისად, ასევე მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

eCloud - ღრუბლოვანი გამოთვლითი სერვისები

21.04.2020

თანამედროვე ორგანიზაციული მართვა და ოპერაციები ყველა სფეროში დაფუძნებულია ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც, თავის მხრივ, საჭიროებენ მონაცემთა ძირითად და სარეზერვო ცენტრებს, შენახვის სისტემებს, სერვერულ და ქსელურ ინფრასტრუქტურას, გაგრილებას, ცეცხლქრობას, კვალიფიციურ ადმინისტრატორებს და მრავალ სხვა ძვირადღირებულ ტექნოლოგიას თუ სერვისს. როდესაც სიმძლავრეები ვეღარ აკმაყოფილებს გაზრდილ დატვირთვებს, საჭირო ხდება განახლების მასიური პროცესების ჩატარება თანმდევი პრობლემებითა და სირთულეებით.

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას იძლევა პრაქტიკული პასუხი გაეცეს ყველა ამ სირთულეს - პასუხი არის ვირტუალიზაციაზე დაფუძნებული „ღრუბლოვანი“ ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა მთელი თქვენი სერვერული ინფრასტრუქტურა განთავსდეს „ღრუბელში“ და მოგეხსნათ ყველა ის პრობლემა და ხარჯი, რაც ამ ინფრასტრუქტურის შენახვასა და მართვასთან არის დაკავშირებული.

123

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის შიდა ინფორმაციის პლატფორმა შექმნა

08.04.2022

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურისა და სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“ (სენბი) თანამშრომლობით შეიქმნა სენბი-ს ახალი შიდა ინფორმაციის პლატფორმა, სადაც ბაზრის მონაწილეებს შიდა ინფორმაციის გამოქვეყნების საშუალება აქვთ.

განცხადება

14.04.2021

სსიპ საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის მიერ ადმინისტრირებად ვებგვერდზე eAuction.ge, 2021 წლის 13 აპრილს 16:30 საათიდან 17:45 საათამდე პერიოდში დაფიქსირდა ტექნიკური შეფერხება.

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა თსუ-ს დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

05.06.2020

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა, 12 დეკემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გამართულ დასაქმების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.

Back To Top