ბმულები

 


12-ოქტომბერი-2018

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამების აპლიკანტთა რეგისტრაციის და შეფასების სისტემა დაინერგა

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანერგა გაცვლითი პროგრამების აპლიკანტთა რეგისტრაციისა და შეფასების სისტემა.26-აპრილი-2018

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის ახალი ვერსიის პრეზენტაცია-სემინარები

საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის (eDocument) განახლებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია-სემინარები მიმდინარეობს იმ სახელმწიფო უწყებებსა და ორგანიზაციებში, სადაც დანერგილია აღნიშნული სისტემა, მათ შორის რეგიონებში.06-თებერვალი-2018

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის ელექტრონული სისტემის ორი ახალი კომპონენტი შეიმუშავა და დანერგა

საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემის ორი ახალი კომპონენტი - „თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემა“ და „წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემა“ - შეიმუშავა და დანერგა.28-ივლისი-2017

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ელექტრონული სისტემები საბიუჯეტო ორგანიზაციებში აქტიურად ინერგება

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად არის ჩართული ქვეყანაში ელექტრონული მთავრობისა და ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარებასა და სერვისების მიწოდებაში.


 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა