სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის IV კვარტალი 24.1.2020
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის III კვარტალი 30.10.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის II კვარტალი 30.7.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2019 წლის I კვარტალი 24.4.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის IV კვარტალი 30.1.2019
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის III კვარტალი 29.10.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის II კვარტალი 30.7.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2018 წლის I კვარტალი 27.4.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის IV კვარტალი 30.1.2018
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის III კვარტალი 19.10.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის II კვარტალი 25.7.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2017 წლის I კვარტალი 28.4.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2016 წლის IV კვარტალი 30.1.2017
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2016 წლის I, II და III კვარტალი 27.10.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის IV კვარტალი 30.1.2016
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის III კვარტალი 30.10.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის II კვარტალი 30.7.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2015 წლის I კვარტალი 28.4.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის IV კვარტალი 24.1.2015
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის III კვარტალი 27.10.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის II კვარტალი 29.7.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2014 წლის I კვარტალი 29.4.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2013 წლის IV კვარტალი 31.1.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, 2013 წლის I, II და III კვარტალი 6.12.2013