განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 28.3.2019
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 30.3.2018
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 17.3.2017
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 17.3.2016
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 27.2.2015
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 31.1.2014