სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 28.3.2019
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 30.3.2018
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 14.3.2017
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 17.3.2016
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 27.2.2015
სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 31.1.2014