ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2018 წელი 28.3.2019
ინფორმაცია ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2017 წელი 30.3.2018
ინფორმაცია ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2016 წელი 17.3.2017
ინფორმაცია ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2015 წელი 17.3.2016
ინფორმაცია ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2014 წელი 27.2.2015
ინფორმაცია ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 2013 წელი 31.1.2014