სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები 24.4.2019
კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 25.7.2017
2017 წლის 19 აპრილს, 12 ივნისსა და 15 ივნისს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 10.7.2017
2017 წლის 02 მარტს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 20.3.2017
2016 წლის 24 მაისს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 21.7.2016
2015 წლის 16 და 29 ოქტომბერს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 24.11.2015
2015 წლის 13 აგვისტოს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 25.9.2015
2015 წლის 8 მაისს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 27.5.2015
2015 წლის 9 იანვარს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 18.2.2015
2014 წლის 17 ნოემბერს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 16.12.2014
2014 წლის 8 ოქტომბერს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 11.11.2014
2014 წლის 27 მარტს და 28 აპრილს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 29.7.2014
2014 წლის 20, 24 და 27 თებერვალს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 26.3.2014
2014 წლის 25 თებერვალს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 20.3.2014
2014 წლის 20 იანვარს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 12.3.2014
2014 წლის 10 იანვარს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები და კონკურსის შედეგები 31.1.2014
2013 წლის 9 დეკემბერს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 8.1.2014
2013 წლის 28 ნოემბერს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 13.12.2013
2013 წლის 6 ნოემბერს გამოცხადებული ვაკანტური პოზიცია და კონკურსის შედეგი 4.12.2013
სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და კონკურსის შედეგები 25.11.2013