სამსახურის ხელმძღვანელისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯონი შურღულაია 4.10.2018
სამსახურის უფროსის მოადგილე - გიორგი ბაბაკიშვილი 1.6.2015