სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2018 წლის ანგარიში 28.3.2019
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2017 წლის ანგარიში 30.3.2018
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2016 წლის ანგარიში 14.3.2017
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2015 წლის ანგარიში 26.2.2016
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2014 წლის ანგარიში 10.3.2015
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის 2013 წლის ანგარიში 31.12.2013