ბმულები

 

   

ვაკანსიები


საკონტაქტო პირი ადამიანური
რესურსების მართვის საკითხებში

 

ნატალია ლომიძე

Tel: +995 32 226 13 32

E-Mail: n.lomidze@mof.ge

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა