ბმულები

 

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

სამსახურის შემადგენლობაში არის ექვსი სტრუქტურული ქვედანაყოფი:
   1. პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი    2. საოპერაციო დეპარტამენტი   3. სისტემური ადმინისტრირების დეპარტამენტი  4. კვლევისა და სისტემური ანალიზის დეპარტამენტი  5. ადმინისტრაციული დეპარტამენტი  6. ვებ-რესურსების მართვის დეპარტამენტი

თუ თქვენ ხართ დამამთავრებელი კურსის ან მაგისტრატურის სტუდენტი, გაქვთ შესაბამისი განათლება, გაინტერესებთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო და გსურთ პრაქტიკით ან სტაჟირებით კვალიფიკაციის ამაღლება, გთხოვთ შეავსოთ და გამოგვიგზავნოთ ქვემოთ მოცემული ელექტრონული ფორმა.

შერჩეულ კანდიდატებს დავუკავშირდებით ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით.
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის და გისურვებთ წარმატებას.

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური პრაქტიკანტის სააპლიკაციო ფორმა

პირადი მონაცემები

ქართული კლავიატურა 

სახელი, გვარი
მისამართი
საკონტაქტო ტელეფონი
ელ.ფოსტა
ამჟამინდელი საქმიანობა
განათლება (გთხოვთ მიუთითოთ წლები და კვალიფიკაცია)
კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრენინგი, პრაქტიკა და ა.შ.. )
სამუშაო გამოცდილება
უსაფრთხოების კოდი
შეიყვანეთ კოდი

 

 საკონტაქტო პირი ადამიანური
რესურსების მართვის საკითხებში

 

ნატალია ლომიძე

Tel: +995 32 226 13 32

E-Mail: n.lomidze@mof.ge

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა