ბმულები

 


25-სექტემბერი-2012

2012 წლის 1-ლი სექტემბრის მდგომარეობით სისტემა დანერგილია 8 მსხვილ სახელმწიფო ორგანიზაციაში (ფინანსთა სამინისტროსა და მისი ქვეუწყებების გარდა) და მას 5000-ზე მეტი მომხმარებელი იყენებს.