ბმულები

 


18-აგვისტო-2013

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა დღეს, 19 აგვისტოს, საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის - eDocument-ის ახალი ვერსია დანერგა. სისტემით ისარგებლებს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, სახელმწიფო ხაზინის, შემოსავლების სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა და საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის ოთხი ათასამდე მომხმარებელი.

06-აგვისტო-2013

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დაიწყეს ერთობლივი პროექტის განხორციელება, რომლის მიზანია საქართველოში დონორი ორგანიზაციების, მათ შორის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების კოორდინაციის მექანიზმის შექმნა.