ბმულები

 


05-ივნისი-2012

სამსახურის ოფიციალურ ვებ-საიტს დაემატა ელექტრონული სისტემების წლიური ღირებულების გამოთვლის ფუნქციონალი, რაც დაინტერესებულ ორგანიზაციებს სისტემების ღირებულებების დეტალური გამოთვლისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას აძლევს.