ბმულები

 


01-აპრილი-2020

1 აპრილს, ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დაარსებიდან 10 წელი შესრულდა. ამ პერიოდის განმავლობაში, სამსახურმა, ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში, საჯარო ფინანსების მართვისა და ელექტრონული მთავრობის სტაბილურად ფუნქციონირების საქმეში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა.
აპრილი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი