ბმულები

 


26-მარტი-2019

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა და 2019 წლის 18 მარტს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი დაამტკიცა