ბმულები

 


23-თებერვალი-2012

მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან თვიდან ძალაში შედის eDocument-ის (დოკუმენტების მართვის ელექტრონული სისტემა) კომერციალიზაციის ინიციატივა. სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ სისტემის ყველა მომხმარებელი ისარგებლებს სრული ტექნიკური და სისტემური მხარდაჭერით.