ბმულები

 


18-თებერვალი-2011

მიიღეთ დოკუმენტაციის მართვის ყველაზე ეფექტური და მძლავრი პროდუქტი და მასთან დაკავშირებული სრული ტექნიკური მხარდაჭერა უფასოდ.

14-თებერვალი-2011

საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 დეკემბრის №4064–რს საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1-ლი თებერვლის დადგენილებით ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურ სამსახურს მიეცა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირებისათვის ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების უფლება.