ბმულები

 


03-დეკემბერი-2013

28-29 ნოემბერს, სასტუმროში „შერატონ-მეტეხი პალასი,“ ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ICT ბიზნესსაბჭოსა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ორგანიზებულ საქართველოს კიბერუსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მე-6 რეგიონულ კონფერენცია/გამოფენაში.