ბმულები

 


12-ოქტომბერი-2018

ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა შეიმუშავა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანერგა გაცვლითი პროგრამების აპლიკანტთა რეგისტრაციისა და შეფასების სისტემა.