ბმულები

 


24-იანვარი-2017

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება განახორციელა. სისტემას, რომელსაც გააჩნდა მრგვალი ხე-ტყის (მორი) გადამამუშავებელ საამქროებში მიღების, ...

16-იანვარი-2017

ელექტრონული მმართველობის (e-Governance) პოლიტიკის, კონცეფციების შემუშავება და განვითარება ქვეყნის პრიორიტეტული ამოცანაა. მისი ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემების შექმნა და დანეგვა, რაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ფინანსთა...

03-იანვარი-2017

ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის ელექტრონული სისტემის (http://emoe.gov.ge/) ახალი ფუნქციონალი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების ანგარიშგება ელექტრონული სისტემის გამოყენებით“ - შეიმუშავა, რომლის პრეზენტაცია...