ბმულები

 

 

სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წლიური ანგარიში_2015 - ჩამოტვირთვა
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წლიური ანგარიში_2014  - ჩამოტვირთვა
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წლიური ანგარიში_2013  - ჩამოტვირთვა
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წლიური ანგარიში_2012 - ჩამოტვირთვა
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წლიური ანგარიში_2011 - ჩამოტვირთვა
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის წლიური ანგარიში_2010 - ჩამოტვირთვა

 

 

 

eDocument - დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა

 

eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა